Công Ty TNHH TM DV Sài Gòn Hoàng Gia
Công Ty TNHH TM DV Sài Gòn Hoàng Gia
Company Info
Bao Ho Lao Dong Tot nha cung cap uy tin thiet bi bao ho ca nhan PPE va be tong nhe, gach be tong nhe, tam be tong nhe, may tao bot be tong nhe, chat tao bot bê tong nhe
Dia chi: 90/2 Hem 383, Truong Chinh, Ho Chí Minh, Thanh pho Ho Chí Minh 70000, Viet Nam
Google Maps: https://goo.gl/maps/o3MQoxRRgLFe5GCt6
website: https://www.baoholaodongtot.com/
Basic Profile
Country Viet-nam
City Ho Chi Minh
Address Alley 383 Truong Chinh, 90/2 Quarter 1, Tan Thoi Nhat, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Business Nature Distributor / Dealers; Importer / Sales rep.; Semiconductor
Contact Person Lam Tuong
Product Range
Personal Safety, Fire & Safety
Worldwide Branches
Bảo hộ lao động tốt - Công Ty TNHH TM DV Sài Gòn Hoàng Gia
Country:Viet-nam
Tel:84-7000-0877904787
Fax:--
State:Hồ Chí Minh
City:Ho Chi Minh
Address: 90/2 Hẻm 383 Trường Chinh, Tân Thới Nhất, Q.12, TP Hồ Chí M
Website:www.baoholaodongtot.com